Har du brug for opbevaring af dine materialer, kan vi tilbyde dig tør, frostfri, ren og sikker opbevaring, og du bestemmer selv størrelsen af dit opbevaringsareal.

Og ikke bare opbevarer vi dine ting, vi kan tilbyde dig en software der gør det muligt for dig, forud for arrangementer, udstillinger, events, showrooms m.m. der kræver at dine produkter vises frem, at booke produkter.
Vi kommer gerne og demonstrerer softwaren.

Dit materiel vil altid være tilgængeligt og klar til brug til din næste udstilling eller arrangement.

Ring til Per på telefon +45 2016 5670 eller til Søren på: +45 2966 3976.
Du er også velkommen til at sende os en mail.